Ζητήματα από την έκδοση και κατάρτιση συναλλαγών επί αιώνιων ομολογιών (perpetual bonds) στο ελληνικό δίκαιο

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Β, 2009, pages 296-320

Issue:
Pages:
296-320
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αποτελεί ανάπτυξη εισηγήσεως στη συνάντηση των μελών και των φίλων της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου, η οποία έλαβε χώρα στις 8 Απριλίου 2009.