Οι επενδυτικοί άυλοι τίτλοι στην τομή εμπραγμάτου και ενοχικού δικαίου

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Β, 2009, pages 351-388

Issue:
Pages:
351-388
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα εργασία αποδίδει ομιλία του συγγραφέα σε Εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου που διοργανώθηκε στις 4.2.2009 στη Θεσσαλονίκη. Πέραν του εμπλουτισμού του κειμένου με τις αναγκαίες βιβλιογραφικές παραπομπές, η μορφή του προφορικού λόγου δεν μεταβλήθηκε. Στο κεφάλαιο V του άρθρου προστέθηκε το κεφάλαιο 2, προς ενημέρωση στις νέες νομοθετικές εξελίξεις (ν. 3756/2009).