Τραπεζικός τρέχων λογαριασμός και τραπεζικές συμβάσεις γενικότερα

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Β, 2009, pages 389-392

Issue:
Pages:
389-392
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):