Αναγωγή προς απόδοση επί της επιταγής εις διαταγήν

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.17, No.Β, 2011, pages 313-332

Issue:
Pages:
313-332
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):