Ανάκληση επιταγής

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Δ, 2009, pages 867-888

Issue:
Pages:
867-888
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αποτέλεσε εισήγηση στη συνάντηση των μελών και των φίλων της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου η οποία έλαβε χώρα στις 18 Νοεμβρίου 2009. Εγράφη, δε, με αφορμή την απόφαση Εφετείου Αθηνών 3411/2009, η οποία δημοσιεύεται κατωτέρω, στις σελίδες 1041 επ. του παρόντος τεύχους. Σημειώνεται ότι η παραπομπή στην απόφαση αυτή θα γίνεται δίχως άλλη ένδειξη.