Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς : σχέση CMR και κανονισμών Βρυξέλλες I, Ρώμη I και Ρώμη II

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Δ, 2009, pages 889-902

Issue:
Pages:
889-902
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αποτελεί γραπτή απόδοση εισηγήσεως που έγινε την 9.5.2009 στη διημερίδα με θέμα «Οδικές μεταφορές» που οργάνωσε στη Χίο το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.