Ρήτρες C.I.F. και F.O.B. στη σύμβαση οδικής μεταφοράς

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Δ, 2009, pages 903-910

Issue:
Pages:
903-910
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η παρούσα εισήγηση -που έλαβε χώρα στη διημερίδα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα: «Οδικές μεταφορές - Σύγχρονα ζητήματα» στη Χίο, στις 8 και 9 Μαΐου 2009- αποτελεί, κατά βάση, απόδοση δύο προηγούμενων εργασιών του γράφοντος: της εργασίας με τίτλο «Σχετικά με το πρόσωπο του ασφαλισμένου στις ναυτικές πωλήσεις με ρήτρα C.I.F. - Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 649/2005 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης», δημοσιευμένης στην ΕπισκΕΔ 2005, σ. 359 επ- και της εργασίας -στη γερμανική γλώσσα- με τίτλο «Forderungseinziehung in internationalen Handelsbeziehungen mit Bezug auf Griechenland», δημοσιευμένης στον Επενδυτικό οδηγό - Ελλάδα (Investitionsführer Griechenland), εκδόσεως Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 2006, σ. 161 επ. Πάντως, το παρόν κείμενο έχει εμπλουτισθεί με περαιτέρω παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία.