Ο ενιαίος χαρακτήρας του δικαίου του αθέμιτου και του ελεύθερου ανταγωνισμού

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Δ, 2009, pages 911-914

Issue:
Pages:
911-914
Section Title:
Μελετήματα
Author:
Subject:
Subject (LC):