Ανώνυμη εταιρεία εμπορευματικού κέντρου

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.15, No.Γ, 2009, pages 588-599

Issue:
Pages:
588-599
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):