Τα όρια της προστασίας από την "ανεπιθύμητη" σύμβαση : με αφορμή το παράδειγμα των δυνατοτήτων αποδέσμευσης του συμβαλλόμενου με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια Υ.Α. Ζ1-1262/29.10.2007 Υφυπ. Ανάπτυξης

Part of : Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου ; Vol.16, No.Α, 2010, pages 1-58

Issue:
Pages:
1-58
Section Title:
Μελέτες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Μαριάνο Καράση., Διάγραμμα της μελέτης παρατίθεται στο τέλος