Πάθη και πολιτική : τα διακυβεύματα της δημοκρατίας

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.12, 2004, pages 39-53

Issue:
Pages:
39-53
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: νεο-λαϊκισμός
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το κείμενο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως εναρκτήρια καθηγητική παράδοση στο Πανεπιστήμιο του Westminster, τον Μάιο του 2002. Γι’ αυτό και διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ο προφορικός του χαρακτήρας., Περιέχει βιβλιογραφία