Αρχηγοί σε δεύτερο ρόλο πριν και μετά την αλλαγή τρόπου εκλογής κομματικής ηγεσίας

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.27, 2011, pages 83-99

Issue:
Pages:
83-99
Section Title:
Θεματικός πυρήνας: εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία