Το τραύμα του Κοσσυφοπεδίου στις σερβικές εθνικές αφηγήσεις

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.28, 2011, pages 111-139

Issue:
Pages:
111-139
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιββλιογραφία, Θεματικός πυρήνας: πολιτισμικό τραύμα