Οι σοσιαλιστικές καταβολές του χ-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.28, 2011, pages 167-206

Issue:
Pages:
167-206
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις και βιβλιογραφία, Θεματικός πυρήνας: πολιτισμικό τραύμα, Έχουμε πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας των απόψεων που διατυπώνουμε για την επιρροή που άσκησαν με τις ιδέες και το έργο τους τα άτομα, στα οποία αναφερόμαστε σε αυτή την εργασία. Έτσι, σε μια προσπάθεια να αποφόγουμε ανακριβείς εκτιμήσεις, ζητήσαμε τη βοήθεια ανθρώπων που βρίσκονται στη ζωή και που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αναμίχθηκαν στις εξελίξεις, ònoyj KCîi άλλων noi) £γοι>ν crvcr^cpnosi tvj ιοτορικΐ^ πρνρς τπγ περίοδοι). ÏV ποτό κοπ ποοοιχπόοο- με την εργασία μας στο 13ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 34 Ιουνίου 2011.0 αριθμός των φίλων και συναδέλφων οι οποίοι μας τίμησαν μετά σχόλιά τους είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσους μπορούμε να μνημονεύσουμε από τη θέση αυτή. Κατ’ εξαίρεση, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Δ. Χαλίκια, Α. Λάζαρη, Π. Ευαγγελόπουλο, Τ. Μίχα, Σ. Μπαζίνα, Γ. Μπούρχα, και ιδιαιτέρως τον X. Μπαλόγλου. Τέλος, περιττεύει να τονίσουμε ότι παραμένουμε απολύτως υπεύθυνοι για όποια τυχόν λάθη υπάρχουν στο κείμενο.