[Βιβλιοκριτική] Λαδή, Στέλλα; Νταλάκου, Βασιλική, Ανάλυση δημόσιας πολιτικής

Part of : Επιστήμη και κοινωνία : επιθεώρηση πολιτικής και ηθικής θεωρίας ; Vol.28, 2011, pages 231-233

Issue:
Pages:
231-233
Section Title:
Βιβλιοκριτικές
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Στέλλα Λαδή & Βασιλική Νταλάκου, Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010, σελ. 178