Τρία αγιογραφικά χωρία με κανονικές αρχές

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΚΘ, No.1, 1994, pages 203-207

Issue:
Pages:
203-207
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Σάββαν Χρ. Αγουρίδην