Η παρουσία του προέδρου στο Δ.Σ. τμήματος και στη Δ.Ι. Σύνοδο : γνωμοδότηση

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.Λ, No.1, 1995, pages 179-185

Issue:
Pages:
179-185
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ανδρέαν Θεοδώρου