Αθανάσιος Πάριος (1721-1813) : εργογραφία - ιδεολογία - βιβλιογραφικά

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.Λ, No.1, 1995, pages 293-349

Issue:
Pages:
293-349
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ανδρέαν Θεοδώρου