Αφρικανικός γάμος και Χριστιανισμός : εισαγωγή σε ιεραποστολικά και κανονικά ερωτήματα

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.Λ, No.1, 1995, pages 815-852

Issue:
Pages:
815-852
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ανδρέαν Θεοδώρου