"Ο αναζήσας Λάζαρος" και το μυστήριο του σταυρού και της αναστάσεως του Χριστού : θεολογικά σχόλια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΑ, No.1, 1996, pages 225-233

Issue:
Pages:
225-233
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εισήγηση στο Συνέδριο για τα 1100 χρόνια από κτίσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου, στη Λάρνακα τής Κύπρου., Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Νικόλαον Α. Νησιώτη