Αναθεώρηση (του 3ου άρθρου) του συντάγματος ή μήπως των ερμηνειών μας σ' αυτό;

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΑ, No.1, 1996, pages 235-242

Issue:
Pages:
235-242
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Νικόλαον Α. Νησιώτη