Η έννοια της μετάνοιας στην ορθόδοξη φιλοσοφική θεολογία του Νικ. Α. Νησιώτη : υπαρξιστική και γνωσιολογική θεώρηση σύμφωνα με τα δύο βασικά έργα του: Υπαρξισμός και χριστιανική πίστις και Προλεγόμενα εις την θεολογικήν γνωσιολογίαν

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΑ, No.1, 1996, pages 243-291

Issue:
Pages:
243-291
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Νικόλαον Α. Νησιώτη