Αντιδιαστολή έννομου πολιτικού γάμου και πορνείας : χαρακτηρισμοί, συμβολισμοί και παραλληλισμοί

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΒ, No.1, 1997, pages 219-228

Issue:
Pages:
219-228
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ευάγγελον Δ. Θεοδώρου