Η αισθητική της ορθόδοξης λατρείας ως συνισταμένης των λειτουργικών τεχνών κατά τον Ευάγγελο Δ.Θεοδώρου

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΒ, No.1, 1997, pages 229-264

Issue:
Pages:
229-264
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ευάγγελον Δ. Θεοδώρου