Η έναντι του Αυγουστίνου θεολογική θέση του Νείλου Καβάσιλα περι το filioque

Part of : Επιστημονική επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του εν Αθήνησι Πανεπιστημίου ; Vol.ΛΒ, No.1, 1997, pages 497-517

Issue:
Pages:
497-517
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς Ευάγγελον Δ. Θεοδώρου