Νευροψυχολογική προσέγγιση της διαταραχής της μαθηματικής σκέψη

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΔ, No.54, 2009, pages 147-165

Issue:
Pages:
147-165
Author:
Abstract:
Η εμφάνιση δεξιοτήτων και μαθησιακών δυσκολιών που συσχετίζονται με τα μαθηματικά μελετήθηκε νωρίς τον προηγούμενο αιώνα. Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες συναντούν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Τα συμπεράσματα της γνωστικής ψυχολογίας και νευροψυχολογίας συμβάλλουν στον ακριβή εντοπισμό του προβλήματος των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά. Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού σχεδίου αποκατάστασης και συνεπώς η ανεύρεση λύσεων στο πρόβλημα υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες μπορεί να γίνει ευκολότερη απλώς με το να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
επίτευξη, προσχολική ηλικία, νευροψυχολογικό υπόστρωμα, εγκέφαλος
Notes:
Περιέχει βιβλιγραφία, Ειδικό Τεύχος Αφιέρωμα: Η προσφορά της νευροψυχολογίας στην εκπαίδευση