Αξιολόγηση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων στο πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Part of : Το βήμα των κοινωνικών επιστημών ; Vol.ΙΕ, No.58, 2010, pages 139-157

Issue:
Pages:
139-157
Parallel Title:
Evaluating the operation of the afternoon outpatient clinics of the university Hospital in Larissa
Author:
Abstract:
Η λειτουργία των απογευματινών ιατρείων αποτελεί έναν σχετικά νέο θεσμό ο οποίος λειτούργησε το 2001 για πρώτη φορά στη χώρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας των απογευματινών ιατρείων (Α.Ι) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λάρισας). Η μεθοδολογία της έρευνας επικεντρώνεται στην περιγραφική και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων από το 2002, έτος έναρξης της λειτουργίας των Al., μέχρι το 2006. Οι δείκτες αξιολόγησης αναφέρονται στη νοσηλευτική και οικονομική δραστηριότητα κατά τομέα, τμήμα και επαγγελματική κατηγορία. Ο ρυθμός μεταβολής της νοσηλευτικής κίνησης από το 2002 μέχρι 2006 σε όλους τους τομείς εμφανίζεται αυξητικός με έντονες διαφοροποιήσεις.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
απογευματινά εξωτερικά ιατρεία, μέτρηση της παραγωγικότητας, αξιολόγηση λειτουργίας, νοσηλευτικοί δείκτες, τιμές ιατρικών επισκέψεων, κοινωνικές ανισότητες
Notes:
Περιέχει διαγράμματα, πίνακες και βιβλιογραφία