Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του εξωτερικού εμπορίου της ελληνικής βιομηχανίας

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.41, No.4, 1991, pages 449-472

Issue:
Pages:
449-472
Author:
Abstract:
This paper examines the relation between trade in manufactures and inputs of physical capital, human capital and labour in Greece. In a regression analysis on 1963, 1970, 1976 and 1982 cross section data, it is found that Greek manufacturing is an exporter of unskilled labour intensive products and an importer of skilled labour intensive products. Greek manufacturing is also a net exporter of capital intensive products. There is strong evidence that in the last decade Greek manufacturing is also an importer of unskilled labour intensive products.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, παραρτήματα, σημειώσεις και βιβλιογραφία, Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής αποδείχτηκαν πολύ χρήσιµες οι εύστοχες παρατηρήσεις και συµβουλές των Χ. Γολέµη και ∆. Μόσχου, στελεχών της ∆ιεύθυνσης Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, τους οποίους και ευχαριστούµε θερµά. Ευχαριστούµε, επίσης, τον ανώνυµο κριτή για τις χρήσιµες υποδείξεις του. Εννοείται ότι η ευθύνη των όσων διατυπώνονται βαρύνει αποκλειστικά τους υπογράφοντες, οι οποίοι εκφράζουν προσωπικές απόψεις.