Διερεύνηση διαρθρωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων ανάλυσης πολυμεταβλητών δεδομένων

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.41, No.3, 1991, pages 327-368

Issue:
Pages:
327-368
Author:
Abstract:
In this paper, field study data, concerning the characteristics which mainly describe the socioeconomic structures of sheep breeding farms, are analysed using factor, canonical correlation and descriminant analysis. It is revealed that the interrelationship between the structural and economic characteristics of farms is maingly explained by the flock size and stockfarming income. Flock size and animal productivity are two of the most important discriminating characteristics of the farms of the high-land and lowland zone or of those of sheltering, static in flock and itinerant farm system. Modernization of production concerns mainly the equipment and not the mode of rearing. Headfarmer's personal characteristics are not substantially related to farm economic result and are not differentiated between the categories of farms.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αγροτική οικονομία, κτηνοτροφία
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία