Δυνατότητες υποκατάστασης παραγωγικών συντελεστών στον ελληνικό αγροτικό τομέα

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.42, No.3-4, 1992, pages 277-298

Issue:
Pages:
277-298
Parallel Title:
Substitution possibilities of factor inputs in Greek agriculture
Author:
Abstract:
In this paper ("Substitution Possibilities of Factor Inputs in Greek Agriculture"), a translog cost function is used to estimate the Allen-Uzawa partial elasticities of substitution in Greek agriculture during the period 1973-1989. All inputs are found to be substitute each other except land and inrermediate inputs which behave like complements. During the period under question, all possibilities of substitution between factors of production in Greek agriculture are decling except that of land-capital and of labor-capital which decreaced only until the end of 1970s. Some explanations of these trends are given in relation to integration of Greece into European Economic Community (EEC). Finally, a comparison between the elasticities of substitution in the agricultural sector of Ireland, U.S.A., Canada, Japan and Greece is provided.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, διαγράμματα, υποσημειώσεις και βιβλιογραφία