Η χρήση της δυϊκής θεωρίας στην ανάλυση της συμπεριφοράς του καταναλωτή : μια επισκόπηση της πρόσφατης εμπειρίας

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.47, No.3-4, 1997, pages 147-170

Issue:
Pages:
147-170
Author:
Abstract:
This paper provides a comprehensive review of duality principles in consumer demand analysis. The properties of the dual (indirect) functions as well as those of the demand functions are presented and some comparative static results are derived in a simpler than the primal approach way. Also, two empirical illustrations are presented to show the usefulness of duality in applied demand analysis: the indirect utility function and the almost ideal demand system.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
econometrics
Notes:
Περιέχει σχήμα, σημειώσεις και βιβλιογραφία