Ανθρώπινο κεφάλαιο και οικονομική ανάπτυξη : μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.57, No.2, 2007, pages 106-118

Issue:
Pages:
106-118
Parallel Title:
Human capital and economic growth : an empirical research for Greece using causality analysis
Author:
Abstract:
This paper examines the relationship between human capital and economic growth for Greece. We assume that the basic mechanism for human capital is education. Investigating the long- run relationship between educational variables and gross domestic product we found one cointegration relationship. Causality analysis showed that educational variables cause economic growth. The same result occurs for the public expenditures for education.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
education, human capital, economic growth, granger causality
Notes:
Περιέχει πίνακες και βιβλιογραφία