Διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της αποδοτικότητας του αγροτικού τομέα

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.57, No.3, 2007, pages 34-53

Issue:
Pages:
34-53
Parallel Title:
Investigating the determinant factors of the agricultural sector’s efficiency
Author:
Abstract:
Over the last 50 years, a number of structures and methods have been introduced in the Agricultural Sector in Greece. This article, entitled “An Investigation of the Determinant Factors of Productivity in the Agricultural Sector”, aims to study the main features of the modernization process in the Agricultural Sector. The issue investigated in this study is the determinant factors of productivity, by using both a theoretical and an empirical approach in a Greek case study covering the period 1950-2000. More specifically, the purpose of this research is to analyse the framework, the obstacles and the determinants of productivity using the appropriate statistical techniques. To achieve this, an analysis of regional production functions is employed referring to thirteen regions and the country. The role of technical change is examined in order to promote local development projects always within sustainable development, as well as the implications on regional development and social change.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, σημειώσεις και βιβλιογραφία, Η συγγραφέας του άρθρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στον κ. Θεόδωρο Παπαηλία (καθηγητή στο Τ.Ε.Ι. Πειραιώς) για τη συνεισφορά του και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις του επί του τελικού κειμένου.