Ανάλυση της αντίδρασης της αγοράς την ημέρα αποκοπής του μερίσματος : η περίπτωση των εταιριών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.58, No.1-2, 2008, pages 216-244

Issue:
Pages:
216-244
Parallel Title:
An analysis of the market reaction on ex-dividend days : the case of the Athens Stock Exchange
Author:
Abstract:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της αντίδρασης των τιμών των κοινών μετοχών των εισηγμένων εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος λήψης του μερίσματος την περίοδο 2000-2004. Οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον τρόπο διανομής και φορολόγησης των μερισμάτων καθιστούν τη μελέτη των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής του μερίσματος πολύ ενδιαφέρουσα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Οι τιμές των μετοχών την ημέρα αποκοπής δεν προσαρμόζονται κατά το ποσό του μερίσματος, αλλά λιγότερο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές υπεραποδόσεις την ημέρα αυτή. Τα αποτελέσματα από τη διαστρωματική παλινδρόμηση δείχνουν πως ο συστηματικός κίνδυνος, η μερισματική απόδοση και το κόστος συναλλαγών εξηγούν τη συμπεριφορά των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής του μερίσματος όπως προβλέπει η υπόθεση των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ημέρα αποκοπής, μερισματική απόδοση, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υπόθεση των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών
Notes:
Περιέχει παράρτημα πινάκων, σημειώσεις και βιβλιογραφία