Οικονομική ανάλυση της θρησκείας : η ελληνική περίπτωση και η σύγκριση της με την Ευρώπη

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.58, No.3-4, 2008, pages 225-246

Issue:
Pages:
225-246
Parallel Title:
Economic analysis of religion
Author:
Abstract:
Religiosity plays a very important role both in economic outcomes and in the lives of many people. The economics of religion is a relatively new topic in economics but a fast growing area of academic interest indeed. In Greece, a country of rather much religiosity, the topic is almost completely unknown. This essay introduces the topic of the economics of religion to Greek academic audience. In this context, a review of the relevant literature along with statistical data from the American experience, are initially presented. The paper also reviews the economics of religion literature both from the demand and supply side. It finally focuses on Greece and its comparison with EU member-states’ religiosity in particular.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
economic analysis of religion, religiosity, Greece
Notes:
Περιέχει σχήματα και αναφορές, Ευχαριστίες. Το παρόν κείμενο, τροποποιημένο και σε προφορική εκδοχή, ανακοινώθηκε στον εορτασμό της μνήμης των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 26/01/2006. Ευχαριστώ τον Prof. Rev. Ε. Clapsis, τον ∆. Χατζηνικολάου, τον Γ. Χορταρέα και ιδιαιτέρως έναν ανώνυμο κριτή του περιοδικού για λεπτομερή σχόλια και εποικοδομητικές παρατηρήσεις επί του γραπτού κειμένου. Ευχαριστώ επίσης την Ηρώ Μαρκάκη (M.Phil. Oxford) για τις παρατηρήσεις της και για τη βοήθειά της στην ανεύρεση των στατιστικών στοιχείων για το κεφάλαιο 4. Η ευθύνη βεβαίως, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις βαρύνει τον υπογράφοντα.