“Οικονομική εντροπία” και η ανάγκη επεμβάσεων

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.59, No.3-4, 2009, pages 264-270

Issue:
Pages:
264-270
Parallel Title:
The nature of economic entropy and the necessity of intervention
Section Title:
Νέες ιδέες
Author:
Abstract:
The aim of the present paper is to formulate a new (epistemological) version for the meaning and the role of entropy in a social and particularly in an economic system. The increase of the entropy in an isolated and closed system leads to the devaluation of the system’s energy (Entropy’s Law). Thus, it is necessary to “open” the system, by the external intervention (action), so that system avoids collapsing.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
εντροπία, οικονομικά συστήματα, κλειστό και απομονωμένο σύστημα, επέμβαση
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία