Βασικά στοιχεία σχεδιασμού της οργανωτικής δομής του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Part of : Σπουδαί : journal of economics and business ; Vol.59, No.1-2, 2009, pages 314-323

Issue:
Pages:
314-323
Parallel Title:
Basic characteristics of Greek educational organizational structure
Section Title:
Νέες ιδέες
Author:
Abstract:
In our essay, we will attempt to look for the organs that participate in the management of a first or secondary education unit, to show off the procedures and the environment where this participation allows the formation of an inner educational policy, to explore the sectors in which this policy can play a determinative role both in and out of the school environment and if this policy can make the school known as an active and healthy cell of the local society. In general, we would make an extensive reference to the Greek educational system and its management structure is done.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
οργανωτική δομή, εκπαιδευτικό σύστημα, γραφειοκρατικό σύστημα οργάνωσης, τυπική οργάνωση, χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού συστήματος, organizational structure, educational system, bureaucracy organizational structure, formal organizational structure, characteristics of educational system
Notes:
Περιέχει διάγραμμα και βιβλιογραφία