Η θεωρία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού Δικαίου μέσα από το έργο των Δημητρίου Παππούλια και Νικολάου Πανταζόπουλου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.43, 2011, pages 207-226

Issue:
Pages:
207-226
Parallel Title:
Die theorie der geschichtlichen kontinuität des griechischen rechts im werk von Dimitrios Pappoulias und Nikolaos Pantazopoulos
Author:
Abstract:
Die Idee der historischen Kontinuität und Einheit des griechischen Rechts, die zum ersten Mal im späten 19. Jahrhundert durch die Lehre und die Arbeiten des Gründers der Neuen Historischen Rechtsschule Ludwig Mitteis begründet wurde, inspirierte eine Vielzahl theoretischer Forschungen auch in der griechischen Rechtswissenschaft. In der vorliegenden Studie wird die Lehre zwei führender Rechtshistoriker. Dimitrios Pappulias und Nikolaos Pantazopoulos, näher untersucht und ihre Begründung und Akzeptanz in der Wissenschaft bewertet.Das Ziel der Studie ist es, auf der einen Seite die ununterbrochene Kontinuität des griechischen Rechts als grundlegenden Teil der griechischen geistigen Kultur darzustellen und auf der anderen die wissenschaftliche Forschung zur weiteren Dokumentation der Theorie für die Einheit des griechischen Rechts zu motivieren.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
θεωρία για την ιστορική συνέχεια του Ελληνικού Δικαίου, ενότητα Ελληνικού Δικαίου, νέα ιστορική Σχολή του Δικαίου (Ludwig Mitteis), Δημήτριος Παππούλιας, Νικόλαος Πανταζόπουλος, γραπτό και εθιμικό δίκαιο, δίκαιο και Ελληνικό Έθνος, theorie für die historische kontinuität des griechischen rechts, einheit des griechischen rechts, neue historische rechtsschule (Ludwig Mitteis), Dimitrios Pappulias, Nikolaos Pantazopoulos, perioden des griechischen rechts, geschriebenes recht und gewohnheitsrecht, recht und griechische nation
Notes:
Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Σπύρο Τρωιάνο. Ευχαριστώ θερμά τους Ηλία Ν. Αρναούτογλου και Ιωάννη Χατζάκη, ερευνητές στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχα μαζί τους γύρω από τα θέματα της παρούσας μελέτης, και τον Σωτήρη Ιωακειμίδη, δικηγόρο και υποψήφιο Δρα Ν, για τη βοήθεια του στη συγκέντρωση της βιβλιογραφίας που χρειάσθηκα.