Ο βασιλεύς των Σακαίων : αντιστροφή των θεσμών, θανατική ποινή και αποδιοπομπαίος τράγος σε ένα χωρίο του Δ' Περί Βασιλείας λόγου του Δίωνα Χρυσοστόμου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.38, 2004, pages 9-28

Issue:
Pages:
9-28
Author:
Subject:
Subject (LC):