Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας (1803-1818) : τα "θεσπίσματα", οι "πολιτικοί και θαλασσοεμπορικοί νόμοι", οι "θαλασσοεμπορικοί νόμοι"

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.38, 2004, pages 243-319

Issue:
Pages:
243-319
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες και ευρετήρια