Η απονομή της δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο : η θέση της γυναίκας ως διαδίκου

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.39, 2005, pages 77-99

Issue:
Pages:
77-99
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε στις 18.4.2005 στο Μεταπτυχιακό ΣεμινάριοΙστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.