Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατουμενης Κρήτης : νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.39, 2005, pages 143-209

Issue:
Pages:
143-209
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία, Μια πρώτη -σύντομη- μορφή της παρούσας μελέτης ανακοινώθηκε στη Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο, η οποία διοργανώθηκε στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2005, από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου.