Ένας Αρμενόπουλος που ήταν σε αφάνεια : μια, ακόμα, αθησαύριστη απόδοση της "Εξαβίβλου" στη δημώδη (ante 1741)

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; No.42, 2010, pages 221-236

Issue:
Pages:
221-236
Parallel Title:
Un Armenopoulos tiré de l’oubli : une traduction de l’Exabiblos en langue grecque vernaculaire (ante 1741) demeurée inexploitée
Author:
Abstract:
Deux manuscrits nous livrent une traduction inconnue et inexploitée de VExabiblos d’Armenopoulos en langue grecque vernaculaire. Le premier est conservé à Lesvos, dans la Bibliothèque du Gymnase, sous le n° 51, l’autre en Épire, dans la Bibliothèque communale de Vissani, sous le n" 5.Aucun des deux manuscrits ne révèle le nom de l’auteur de la traduction. ni l’année de sa réalisation. Mais le fait quelle ait utilisé, comme le prouvent des indices internes, l’édition gréco-latine de ΓExabiblos de Godefroy (Genève 1587) et que l’un des manuscrits qui nous la transmet porte 1741 comme date d’écriture érige, pour l’instant, ces deux dates en terminus possibles délimitant la période au cours de laquelle elle fut réalisée.Son auteur connaissait bien la langue grecque, savante et vernaculaire, mais aussi le latin, puisqu’il se sert d’éléments que contient la traduction latine pour les transposer en grec. Lespace politique dans lequel il vivait doit être l’Empire ottoman, mais son cercle culturel était plus large, car nous trouvons dans son texte des mots originaires des régions occupées par Venise.Dans le prologue de sa «traduction» de VExabiblos publiée à Venise en 1744, Alexios Spanos évoque une traduction en langue vernaculaire qu’il connaissait et qui avait été réalisée par un Grec inconnu. 11 est probable qu’il s’agit de la traduction que nous avons repérée, qui serait tombée dans l’oubli pendant plus de deux siècles et demi.
Subject:
Subject (LC):