Αλήθεια και αναστοχαστικότητα : από τον Σπινόζα στον Προυστ και τανάπαλιν

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.ε.τ. 2, 2002, pages 229-254

Issue:
Pages:
229-254
Section Title:
Συνομιλίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το άρθρο περιέχεται στο ειδικό τεύχος "Σπινόζα: προς την ελευθερία: δέκα σύγχρονες ελληνικές μελέτες"