Αισθητικές αξίες : ζητήματα θεωρίας στους H. Richert και Μ. Sheler

Part of : Αξιολογικά : εξαμηνιαία έκδοση θεωρίας και κριτικής ; No.15, 2006, pages 165-180

Issue:
Pages:
165-180
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις