Οι πηγές του Θεοφύλακτου Αχρίδος για το Μαρτύριον των αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων ΙΕ' των εν Τιβεριουπόλει μαρτυρησάντων επί της βασιλείας του δυσσεβούς Ιουλιανού του Παραβάτου

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 11-46

Issue:
Pages:
11-46
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις