Η παραχώρηση εκκλησιαστικών εδρών κατ' επίδοσιν

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 117-166

Issue:
Pages:
117-166
Section Title:
Συνεργασίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πρόκειται για την εκτεταμένη μορφή της ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε κατά τις εργασίες της Ζ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου στην Κομοτηνή, στις 20-23 Σεπτεμβρίου 2007., Περιέχει σημειώσεις