[Βιβλιοκριτική] Λάϊου, Αγγελική (γενική εποπτεία), Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 311-316

Issue:
Pages:
311-316
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αγγελική Λάϊου (γενική εποπτεία). Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, 3 τόμοι, Αθήνα Μ.Ι.Ε.Τ., 2006, σ. 600 + 730 + 584, χάρτες, πίνακες, σχέδια-διαγράμματα. ISBN set 960-250-358-0., Περιέχει σημειώσεις