[Βιβλιοκριτική] Καζαμίας, Αλκιβιάδης Κ., Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και τα νέα σιναϊτικά χειρόγραφα

Part of : Βυζαντιακά ; No.27, 2008, pages 325-326

Issue:
Pages:
325-326
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αλκιβιάδης Κ. Καζαμίας, Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και τα νέα σιναϊτικά χειρόγραφα. Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 300 + 17 πίνακες, 13 φωτογραφίες.