Ο βέστης και πραίτωρ πάσης Θετταλίας Μιχαήλ : παρατηρήσεις για τη διοίκηση της Θεσσαλονίκης στα τέλη του ΙΑ΄ αιώνα

Part of : Βυζαντιακά ; No.30, 2012, pages 195-209

Issue:
Pages:
195-209
Section Title:
Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις